Resort zdrowia wyjaśnia, skąd wyższe ceny za leki

MZzzz
Od 1 września, zgodnie ze zmianami w wykazie leków refundowanych, podrożeją niektóre leki. Łącznie zdrożeć ma 286 lekarstw. Podwyżki mogą wynosić od 1 grosza do nawet 510 zł. MZ wyjaśnia, skąd te zmiany cen. Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa o refundacji. Określa ona sposób wyznaczania podstawy limitu finansowania w obrębie danej grupy limitowej. Tą podstawą jest najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD (dobową definiowaną dawkę) leku, który dopełnia 15% obrotu ilo...
More

PZ krytycznie o projekcie ustawy o POZ

A senior man teaching a senior woman how to use the computer
Niektóre zapisy ustawy wprowadzą do systemu chaos i poważne, negatywne konsekwencje na przyszłość - tak Porozumienie Zielonogórskkie ocenia rządowy projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego (PZ) Jacek Krajewski podkreśla, że na ustawę regulującą kompleksowo funkcjonowanie POZ środowisko czekało od lat. Taki akt prawny jest potrzebny, jednak ostateczna wersja przyjęta przez rząd nie satysfakcjonuje. Stwarza wrażenie, że służy jedynie określeniu obowią...
More

MZ: wykaz nowych substancji psychoaktywnych

MZZZ22
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych. Rozporządzenie zawiera załącznik z wykazem nowych substancji psychoaktywnych. Dokument wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Więcej: http://dziennikustaw.gov.pl/
More

Program 75+ źródłem oszczędności?

MZzzz
Resort zdrowia szuka oszczędności na lekach finansowanych w ramach programu "75 plus" - twierdzi "Super Express" i wyjaśnia, że ministerstwo refunduje tańsze odpowiedniki leków, które kiedyś były dla seniorów bezpłatne. Na nowej liście leków bezpłatnych dla seniorów nie pojawi się żaden nowy specyfik, choć wykaz wydłuży się o 41 pozycji. Wprowadzone produkty będą jednak odpowiednikami tych leków, które już wcześniej znalazły się na liście. Różnica polega na tym, że leki będą miały innego pr...
More

Marcin Czech: priorytetem jest ustawa refundacyjna

MZZZ22
Sfera leków nie jest oderwana od pozostałych działań wewnątrz systemu ochrony zdrowia. Ważna jest ciągłość. Czuję się kontynuatorem pewnych zmian zapoczątkowanych przez innych – powiedział wiceminister zdrowia, Marcin Czech. W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej" Marcin Czech przyznał, że projekt ustawy refundacyjnej jest obecnie priorytetem w ministerstwie. Jak tłumaczył, należy najpierw przygotować otoczenie prawne, nie wyklucza jednak, że wcześniej powstaną dwie lub trzy małe nowelizac...
More