Jak zarządzać różnymi generacjami pracowników?

A senior man teaching a senior woman how to use the computer
Psychologowie biznesu zgodnie przyznają, że zróżnicowany zespół tworzy środowisko sprzyjające realizacji nowych przedsięwzięć. Mowa tu o ludziach o odmiennym postrzeganiu i sposobach myślenia, co gwarantuje nam personel zróżnicowany wiekowo. Zagadnienie uznano za tak ważkie, że 2012 r. został ogłoszony europejskim rokiem dialogu międzypokoleniowego. Współczesny menedżer znający istotę różnic pomiędzy pokoleniami potrafi w odpowiedni sposób pokierować pracownikami. Dzięki temu buduje zespół sk...
More