Pacjenci napisali petycję do producentów leków…

Grupa szesnastu organizacji wspierających pacjentów onkologicznych wystąpiła z apelem do producentów leków, by te potraktowały ewentualne zwiększenie budżetu refundacyjnego jako szansy na zwiększenie skali, a nie rentowności działalności tych firm. Grupa szesnastu organizacji wspierających pacjentów onkologicznych zaapelowała do Mateusza Morawieckiego oraz Konstantego Radziwiłła o nowelizację planu finansowego NFZ oraz ustanowienie zasady przeznaczenia 17% środków Funduszu na budżet refundac...
More