NFZ: zmiany w słowniku w zakresie programy lekowe

nfz
NFZ opublikował zmiany w słowniku produktów handlowych zgodnie z publikacją zarządzenia Nr 2/2018/DGL Prezesa Funduszu z dnia 17 stycznia 2018 roku w zakresie programy lekowe. W związku z publikacją Zarządzenia Nr 2/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Zarządzenia Nr 3/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dni...
More