Będą zmiany w budżecie refundacyjnym?

MZzzz
W resorcie zdrowia prowadzone są prace koncepcyjne w kierunku ewentualnych zmian dot. budżetu na refundację. Jedna z propozycji zakłada m.in. wprowadzenie przedziału wartości procentowych, na podstawie których wyliczana byłaby kwota środków przeznaczonych na refundację. Posłanka Elżbieta Sobecka zadała ministrowi zdrowia pytanie w sprawie podwyższenia budżetu refundacyjnego. Jak przypomniał wiceminister zdrowia, Marcin Czech w odpowiedzi, zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o refundacji leków ca...
More