Farmacja szpitalna: średnia krajowa to jeden i pół farmaceuty na podmiot

shutterstock_132664061
Raportu NIK nie można oceniać tylko poprzez pryzmat pracy farmaceutów. Jest to kompleksowa ocena podmiotów leczniczych m.in. pod względem szeroko rozumianego nadzoru nad lekami – uważa Ewa Steckiewicz-Bartnicka, koordynator Komisji ds. Farmacji Szpitalnej Naczelnej Izby Aptekarskiej. Zdaniem Ewy Steckiewicz-Bartnickiej, zarzuty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące przechowywania przeterminowanych leków lub preparatów o nieustalonym pochodzeniu, należy oceniać jako zarzuty pod adresem oddziału s...
More