Organizacja pacjentów o zamiennictwie leków

medications-342462__180
W obliczu toczącej się od kilku lat dyskusji dotyczącej skuteczności, bezpieczeństwa i możliwości zamiennictwa leków biologicznych referencyjnych oraz leków biologicznych biopodobnych, Fundacja Onkologiczna Alivia przedstawia swoje stanowisko wobec tych kwestii. Wraz z wygaszaniem prawa wyłączności rynkowej leków referencyjnych oraz wprowadzaniem do obrotu leków biologicznych biopodobnych, ceny tych drugich spadają. Jest to zjawisko wynikające z przyczyn rynkowych (pojawienia się konkurencji)...
More