Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2018 roku

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach, która przyspiesza osiągnięcie 6% PKB na zdrowie do 2024 r., został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi można zgłaszać do 22 maja 2018 roku.

Propozycje zawarte w projekcie są wynikiem dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest Porozumienie Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zawarte 8 lutego 2018 roku – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Podstawowym celem zmian jest zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz poprawa ich jakości m.in. poprzez zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia oraz zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym.

Co się zmieni
Projekt wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oprócz przyspieszenia tempa zwiększania nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 r., zawiera również przepisy dotyczące podniesienia wynagrodzenia lekarzom specjalistom oraz lekarzom rezydentom.

6% PKB na zdrowie w 2024
Według projektu wzrost nakładów na ochronę zdrowia, aby docelowo osiągnęły 6% PKB, w latach 2018–2023 nie może być niższy niż:

4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r. (obecnie jest to  4,67%);
4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r. (obecnie jest to  4,86%);
5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r. (obecnie jest to  5,03%);
5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r. (obecnie jest to  5,22%);
5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r. (obecnie jest to  5,41%);
5,80% produktu krajowego brutto w 2023 r. (obecnie jest to  5,60%).

– Proponujemy również, aby odejść od zasady, zgodnie z którą wzrost środków na ochronę zdrowia przeznacza się w pierwszej kolejności na finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia. W projekcie zrezygnowano z tego zapisu. Aby zmniejszyć kolejki, większe środki będą przeznaczane na wszystkie świadczenia gwarantowane – informuje resort.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *