Będą zmiany w budżecie refundacyjnym?

W resorcie zdrowia prowadzone są prace koncepcyjne w kierunku ewentualnych zmian dot. budżetu na refundację. Jedna z propozycji zakłada m.in. wprowadzenie przedziału wartości procentowych, na podstawie których wyliczana byłaby kwota środków przeznaczonych na refundację.

Posłanka Elżbieta Sobecka zadała ministrowi zdrowia pytanie w sprawie podwyższenia budżetu refundacyjnego.

Jak przypomniał wiceminister zdrowia, Marcin Czech w odpowiedzi, zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o refundacji leków całkowity budżet na refundację wynosi nie więcej niż 17% sumy środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie finansowym NFZ.

Oznacza to, iż zmiana sposobu określania całkowitego budżetu na refundację wymagałaby dokonania stosownych zmian w przepisach prawnych i tym samym przeprowadzenia nowelizacji ustawy refundacyjnej.

– Aktualnie w resorcie zdrowia prowadzone są prace koncepcyjne w kierunku ewentualnych zmian tego przepisu. Jedna z propozycji zakłada m.in. wprowadzenie przedziału wartości procentowych, na podstawie których wyliczana byłaby kwota środków przeznaczonych na refundację – dodaje wiceminister.

Projekt stosownych zmian zostanie przekazany do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, organu pomocniczego, opiniującego decyzje gospodarcze dla Rady Ministrów, celem dokonania dogłębnej oraz merytorycznej analizy. Po wydaniu opinii przez Komitet Ekonomiczny resort zdrowia podejmie decyzję, co do dalszej ścieżki procedowania wskazanych zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *