Farmacja szpitalna: średnia krajowa to jeden i pół farmaceuty na podmiot

Raportu NIK nie można oceniać tylko poprzez pryzmat pracy farmaceutów. Jest to kompleksowa ocena podmiotów leczniczych m.in. pod względem szeroko rozumianego nadzoru nad lekami – uważa Ewa Steckiewicz-Bartnicka, koordynator Komisji ds. Farmacji Szpitalnej Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Zdaniem Ewy Steckiewicz-Bartnickiej, zarzuty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące przechowywania przeterminowanych leków lub preparatów o nieustalonym pochodzeniu, należy oceniać jako zarzuty pod adresem oddziału szpitalnego, a nie tylko farmaceutów.

– Przeterminowane leki powinny być usuwane z systemu informatycznego apteczki oddziałowej przez funkcję ,,leki przeterminowane’’ i wraz z listą przekazywane w oddzielnych pojemnikach/workach do odpowiedniego działu szpitala zajmującego się zgodną z prawem utylizacją odpadów. Zarzut, iż przeterminowane preparaty powinny zostać zwrócone do apteki nie jest zasadny. Apteka stanowi część czystą szpitala, nie jest więc miejscem, gdzie składowane są odpady. Apteka uczestniczy tylko w procedurze utylizacji leków psychotropowych i narkotycznych, ponieważ zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, takie preparaty powinny być prawidłowo zabezpieczone. W innych przypadkach apteka nie ma obowiązku pośredniczenia przy utylizacji – wyjaśnia konsultant. dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *