Materiał na posiedzenie Komisji Zdrowia dn. 20 marca 2013 r.nt. bezpieczeństwa systemu dystrybucji leków w świetle funkcjonowania ustawy refundacyjnej

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) apeluje do Ministra Zdrowia

oraz Parlamentarzystów o uwzględnienie przy najbliższej nowelizacji ustawy refundacyjnej ustalenie marży hurtowej na poziomie 7%. Ustawa refundacyjna zakłada stopniowe obniżanie marży hurtowej z poziomu 9,87 (przed wejściem w życie ustawy refundacyjnej) aż do poziomu zaledwie 5 % w roku 2014. Drastyczne zredukowanie marży zagraża przede wszystkim pacjentom, ograniczając ich dostęp do leków.

Już dziś ośmiu na dziesięciu pacjentów odchodzi z apteki z niezrealizowaną receptą. Dystrybutorzy leków zostali bowiem zmuszeni do wprowadzenia programów oszczędnościowych, które zakładają m.in. ograniczenia w częstotliwości dostaw leków do aptek, w tym przyszpitalnych do 2-3 razy w tygodniu (do tej pory dostawy realizowane były nawet 2 razy dziennie); zmniejszenie stanów magazynowych leków refundowanych

o około 26-36% (w porównywalnych okresach na przestrzeni 2011 i 2012 r.); zamykanie magazynów i likwidacja centrów dystrybucyjnych w małych miejscowościach – średnia odległość magazynu od apteki wzrosła od 24% do 42%.

zdjecieleki1Raport dotyczący analizy kosztów dystrybucji leków refundowanych w latach 2012-2014

w Polsce jednoznacznie wskazuje, że przewidziana w ustawie wysokość marży hurtowej i jej spadek do poziomu 5% w 2014 r., zagraża bezpieczeństwu systemu dystrybucji leków.

Z analizy wynika, że koszty operacyjne dystrybucji leków refundowanych wynoszą 6,64% urzędowej ceny zbytu. Oznacza to, że już dziś marża hurtowa ustalona na poziomie 6% nie pokrywa kosztów dystrybucji leków refundowanych. Wpływ obniżki marży na system dystrybucji leków w Polsce jest niezaprzeczalny i negatywnie odbija się na zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw dla pacjentów.

Dystrybutorzy leków są kluczowym ogniwem w łańcuchu dystrybucji zapewniającym dostępność leków dla pacjentów. Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych jako odpowiedzialna organizacja apeluje o ustalenie marży hurtowej na poziomie 7%. Tylko to rozwiązanie pozwoli zahamować katastrofalne skutki dla funkcjonowania całego systemu opieki zdrowotnej i zapewni pacjentom bezpieczny dostęp do lekó

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *