Organizacja pacjentów o zamiennictwie leków

W obliczu toczącej się od kilku lat dyskusji dotyczącej skuteczności, bezpieczeństwa i możliwości zamiennictwa leków biologicznych referencyjnych oraz leków biologicznych biopodobnych, Fundacja Onkologiczna Alivia przedstawia swoje stanowisko wobec tych kwestii.

Wraz z wygaszaniem prawa wyłączności rynkowej leków referencyjnych oraz wprowadzaniem do obrotu leków biologicznych biopodobnych, ceny tych drugich spadają. Jest to zjawisko wynikające z przyczyn rynkowych (pojawienia się konkurencji) oraz mechanizmu zagwarantowanego dla terapii finansowanych ze środków publicznych w Polsce, poprzez zapisy ustawy refundacyjnej.

„Liczymy, że obniżenie cen tych produktów pozwoli na objęcie finansowaniem ze środków publicznych odpowiedniego leczenia dla wszystkich grup, które mogą odnieść korzyść terapeutyczną. W przypadku obniżenia cen leków po wygaśnięciu ochrony patentowej powinny być one przenoszone z programów lekowych do katalogu chemioterapii. W przypadku uzasadnionych przesłanek zwiększenie dostępności tych produktów powinno również obejmować wskazanie pozarejestracyjne” – napisała organizacja w swoim stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *