Stanowisko ZPHF: sytuacja na rynku farmaceutycznym w 2014 r.

Pacjenci oczekujący na lek refundowany nawet do czterech dni. Chorzy odsyłani od okienka jednej apteki do okienka drugiej z powodu braku leku. Zamykanie hurtowni farmaceutycznych a co za tym idzie drastyczne zwolnienia w tym sektorze – tak będzie wyglądać sytuacja na polskim rynku farmaceutycznym od 1 stycznia 2014r.

Wszystko to na skutek przyjęcia przez rząd założeń nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. ZPHF ostrzega pacjentów o trudnej sytuacji, z którą wkrótce będą musieli się zmierzyć.

Rząd prezentując propozycje zmian do ustawy refundacyjnej podkreślił, że mają one przede wszystkim zwiększyć dostępność leków dla pacjentów. O ile wiele z tych rozwiązań było popierane przez Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF), o tyle nie ma ze strony Związku zgody na słuszność zapisu dot. obniżania marży hurtowej. ZPHF ma obowiązek poinformować pacjentów o negatywnym wpływie redukcji marży na dostępność leków w Polsce.

Ustawa refundacyjna z 2012 roku zakłada zredukowanie marży hurtowej do poziomu 5% w 2014 roku. Jeszcze dwa lata temu, w 2011r., marża hurtowa na leki refundowane wynosiła 9,87%. Od stycznia tego roku jest to 6%. Zdaniem Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych obniżanie poziomu marży do 5% zagraża bezpieczeństwu dostaw leków refundowanych. Z niezależnych analiz wynika bowiem, że same koszty operacyjne dystrybucji leków refundowanych wynoszą 6,6% urzędowej ceny zbytu, co oznacza, że już dziś działalność w obszarze dystrybucji leków refundowanych jest nierentowna. Po obniżeniu marży hurtowej do poziomu 5%, nawet 196 milionów opakowań leków będzie dostarczanych poniżej progu opłacalności. Dla porównania średnia cena opakowania leku refundowanego to 20,81 zł, 5% tej kwoty to 1,04zł tymczasem koszt wysyłki listu na poczcie to ok. 2,5zł.

Kształt nowelizacji ustawy refundacyjnej i podtrzymanie decyzji o obniżeniu marży na leki refundowane bezpośrednio przełoży się na komfort, zdrowie i życie pacjentów. Konsekwencjami płynącymi z obniżenia marży hurtowej do 5% będą bowiem:

– zmniejszona częstotliwość dostaw leków do aptek z obecnych 2-3 razy w tygodniu nawet do 1 w tygodniu, co spowoduje, że pacjenci będą znacznie dłużej oczekiwali na leki (apteki, które również są w trudnej sytuacji finansowej nie robią większych zapasów leków, tylko zamawiają je „na bieżąco”);

-likwidacja kolejnych magazynów leków, co również wydłuży czas oczekiwania na leki w aptekach, szczególnie w miejscowościach znacznie oddalonych od głównych centrów dystrybucji;

– ograniczenie stanów magazynowych (od 15% do 50% dla leków refundowanych), co również wydłuży czas oczekiwania na realizację zamówienia dla apteki;

– zmniejszenie liczby przewoźników transportujących leki (od 15% do 30%);

– likwidacja dotychczasowych zasad „kredytowania” zakupów przez apteki, co może negatywnie wpłynąć na ich kondycję finansową;

– redukcje zatrudnienia w hurtowniach farmaceutycznych – na całym rynku dojdzie do kolejnej redukcji etatów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *