RAPORTY


Szanowni Państwo,
Publikujemy Raport o roli Hurtowni Farmaceutycznych w zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego Polski opracowany przez PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

Raport zawiera syntetyczne opracowanie kluczowych zadań wykonywanych przez polskich dystrybutorów w dostarczaniu leków do aptek i szpitali. Podkreśla rosnące koszty związane z dystrybucją leków oraz powstawanie nowych obowiązków i wymogów pogarszających warunki działania firm na bardzo uregulowanym rynku. Pozostało   w kraju 10 największych hurtowni z polskim kapitałem , które odpowiadają za  ponad 90%  dystrybucji leków do aptek. Ich przyszłość jest nierozerwalnie związana z bezpieczeństwem lekowym pacjentów, ale uzależniona jest też od odpowiedniego poziomu marży na leki refundowane, która pozwoli na pokrywanie lawinowo rosnących kosztów dystrybucji.


BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo lekowe Polski jest zapewnione dzięki działaniu hurtowni pełnozakresowych:

·         Prawie pełna dostępność leków dla pacjentów, tzn. możliwość szybkiego otrzymania potrzebnego produktu, jest możliwa dzięki utrzymywaniu w magazynach hurtowni pełnozakresowych praktycznie wszystkich produktów będących w obrocie w Polsce, w tym wszystkich leków refundowanych i dostępnych za pełną odpłatnością pacjenta.
·         Hurtownie zapewniają również dostęp do leków nieobecnych na rynku polskim poprzez przeprowadzanie procedur umożliwiających sprowadzenie leku w ramach importu docelowego.
·         Produkty potrzebne pilnie (cito) są dostarczane średnio w 30-60 minut od zamówienia, produkty wolnorotujące (o małej sprzedaży) są z reguły dostępne dla pacjentów w ciągu jednego dnia.
·         Wysoka jakość leków (w tym przechowywanie i transport w odpowiednich, wymagających warunkach) są zapewnione poprzez najwyższe w Europie i stale kontrolowane standardy magazynowania i przewożenia, w pełni zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu o Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej. Leki dostępne za pośrednictwem hurtowni pełnozakresowych są skuteczne i bezpieczne.
·         Pojemność magazynów hurtowni pełnozakresowych pozwala na długotrwałe przechowywanie w odpowiednich warunkach rezerw produktów leczniczych zapewniających dostępność leków dla pacjentów w sytuacji zmniejszenia podaży produktów u producentów.
·         Ze względu na fakt, iż hurtownie pełnozakresowe są firmami polskimi, koncentrującymi się na rodzimym rynku, nie ma zagrożenia, iż w przypadku światowego deficytu określonych produktów Polska nie będzie ich priorytetem.
·         Hurtownie pełnozakresowe utrzymują rozwinięte systemy informatyczne oraz zautomatyzowane rozwiązania logistyczne pozwalające na bieżące śledzenie każdego z opakowań produktów leczniczych będących w obrocie hurtowym w tych przedsiębiorstwach. Oznacza to m.in. eliminację z obrotu produktów podrobionych, jak również ograniczenie ryzyka konieczności utylizacji leków ze względów na mijające terminy ważności poszczególnych serii.


ROLA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE
Hurtownie pełnozakresowe mają duży wkład ekonomiczny w polski system ochrony zdrowia:

·         Dystrybucja produktów leczniczych jest niezwykle tania (dostarczenie aptece jednego opakowania leku refundowanego to dla płatnika średnio koszt 1,13 zł – dla porównania koszt przesłania kartki pocztowej to 3,30 zł), co obniża koszty leków w Polsce.
·         Hurtownie stabilizują (poprzez pośrednie współfinansowanie) działalność aptek i szpitali, zapewniając im wielotygodniowe kredyty kupieckie, pozwalające na odroczone płatności. Inne podmioty dostarczające leki na rynku nie oferują podobnie dogodnych warunków rozliczeń.
·         Przejmują na siebie koszty obniżek (przecen) cen leków po negocjacjach cenowych w MZ oraz obniżek marż urzędowych, de facto obniżając koszty działania NFZ.
·         Obniżają koszty działania aptek i szpitali, umożliwiając kompleksowe i łatwe w obsłudze zamówienia i przetargi, zmniejszając do minimum zaangażowanie wykwalifikowanego personelu tych placówek.


ROLA W GOSPODARCE KRAJU
Hurtownie pełnozakresowe mają duży wkład w gospodarkę krajową:

·         Ponosiły i stale ponoszą znaczące inwestycje w systemy logistyczne dystrybucji leków. Wykonują one zadania przechowywania, automatycznej realizacji i przewożenia produktów w wymaganych warunkach oraz kontroli, nadzoru i raportowania. Budowa jednego w pełni zautomatyzowanego magazynu to koszt rzędu 500 mln zł. W ciągu ostatnich lat hurtownie zrzeszone w ZPHF wybudowały 3 takie magazyny.
·         Zatrudniają około 20 tysięcy wysoko wykwalifikowanych osób, często poza metropoliami, z wysokimi wynagrodzeniami.
·         Wprowadzają do Polski najnowsze technologie w zakresie logistyki – przykładem są automatyczne systemy realizacji zamówień, czy stała kontrola (on-line) warunków temperaturowych w jakich przewożone są leki.
·         Hurtownie te, bez wyjątku są podmiotami kontrolowanymi przez polski kapitał, płacą podatki w Polsce i tu rozwijają biznes dokonując znacznych inwestycji.
·         Są bardzo konkurencyjne. Mimo osiągania bardzo niskich marż wynikowych na działalności hurtowej, działają w warunkach ostrej konkurencji – między sobą, z hurtowniami wyspecjalizowanymi, dostarczającymi wybrane produkty o wysokiej marży (short-liners) oraz firmami logistycznymi i producentami.
·         Hurtownie pełnozakresowe utrzymują deficytową dystrybucję leków refundowanych, rekompensując ponoszone koszty niskimi marżami na dystrybucji innych produktów do aptek oraz rozwijaniem dodatkowych działalności na rynku ochrony zdrowia.