Ministerstwo Zdrowia stawia na edukację nt. fałszywych leków

MZzzz
Unia Europejska walczy z procederem fałszowania leków. W Polsce resort zdrowia poza walką z producentami i handlującymi chce też edukować pacjentów, by ci nie ulegali pokusie zakupu leków z niepewnych źródeł. Jak podkreśla resort ważna jest edukacja, aby sami pacjenci mieli świadomość, że tylko leki, które przechodzą przez polskie hurtownie i apteki, będą na pewno bezpieczne. Wiceminister zdrowia Marcin Czech zwraca uwagę, że chorzy muszą wykazać szczególną ostrożność związaną z nielegalny...
More

MZ: projekt zmian w wykazie leków refundowanych od 1 listopada 2017 r.

Przechwytywanie
Resort zdrowia opublikował projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 listopada 2017 r. Zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu obwieszczenia jest możliwe do 24 października 2017 r. do godz. 11. Jak podaje resort zdrowia, w porównaniu do XXXV obwieszczenia, obowiązującego od 1 września 2017 r., w projekcie XXXVI obwieszczenia refundacyjnego zostaną dodane 72 produkty lecznicze, w przypadku 84 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu, a dla 2 produktów podwyższono urzę...
More

Ostateczna wersja wrześniowej listy refundacyjnej

pills-1173654_960_720
W Ministerstwie Zdrowia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu obwieszczenia wrześniowej listy refundacyjnej – donosi Rynekaptek.pl. Jakie zmiany uwzględniono w wykazie, który zacznie obowiązywać 1 września 2017 r.? ak zapewnia resort zdrowia, w ramach konsultacji przeanalizowano wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 18 sierpnia 2017 r. Sprawdzono również limity finansowania w grupach limitowych. I tak, dla grupy pacjentów pediatrycznych dodane zostało wskazanie pozarejestr...
More

Minister Zdrowia: to będzie jednorazowy zastrzyk

MZZZ22
Przygotowywana jest ustawa o nadzwyczajnym sposobie wydatkowania środków w służbie zdrowia. Obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych - potwierdził w czwartek 31 sierpnia minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jak wyjaśniał, chodzi o "możliwość skorzystania z nadzwyczajnej pomocy budżetowej dla najbardziej potrzebnych zakupów w służbie zdrowia" - powiedział Radziwiłł. Minister na konferencji prasowej pytany był o doniesienia medialne nt. przygotowywanej w resorcie zdrowia specustawy, która ...
More

QuintilesIMS o projekcie wrześniowej listy refundacyjnej

pills-1173654_960_720
Zmiany w opisach programów lekowych dotyczących leczenia choroby Leśniowskiego - Crohna oraz stwardnienia rozsianego pozwolą na szerszy dostęp do terapii prowadzonych w ramach tych programów - ocenia firma analityczna. Pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową uzyskali możliwość terapii ibrutynibem w ramach nowo utworzonego programu lekowego. Leczenie chłoniaków złośliwych zostało rozszerzone o dostęp do leku zawierającego piksantron. Refundacja na rynku aptecznym W zakresie leków refun...
More