Materiał na posiedzenie Komisji Zdrowia dn. 20 marca 2013 r.nt. bezpieczeństwa systemu dystrybucji leków w świetle funkcjonowania ustawy refundacyjnej

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) apeluje do Ministra Zdrowia oraz Parlamentarzystów o uwzględnienie przy najbliższej nowelizacji ustawy refundacyjnej ustalenie marży hurtowej na poziomie 7%. Ustawa refundacyjna zakłada stopniowe obniżanie marży hurtowej z poziomu 9,87 (przed wejściem w życie ustawy refundacyjnej) aż do poziomu zaledwie 5 % w roku 2014. Drastyczne zredukowanie marży zagraża przede wszystkim pacjentom, ograniczając ich dostęp do leków. Już dziś ośmiu na d...
More