Stanowisko ZPHF: sytuacja na rynku farmaceutycznym w 2014 r.

Pacjenci oczekujący na lek refundowany nawet do czterech dni. Chorzy odsyłani od okienka jednej apteki do okienka drugiej z powodu braku leku. Zamykanie hurtowni farmaceutycznych a co za tym idzie drastyczne zwolnienia w tym sektorze - tak będzie wyglądać sytuacja na polskim rynku farmaceutycznym od 1 stycznia 2014r. Wszystko to na skutek przyjęcia przez rząd założeń nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. ZPHF...
More

Stanowisko Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) do Projektu Założeń o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw

Warszawa,13 maja 2013 rok Szanowny Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Szanowny Panie Ministrze, w związku z przesłaniem do konsultacji społecznych Projektu Założeń do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw w imieniu członków Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) przedstawiam Stanowisko do propozycji Ministerstwa Zdrowia – załącznik nr 1. Przedstawicie...
More

Rynek dystrybucji leków w świetle ustawy refundacyjnej – Senacka Komisja Zdrowia, 19.02.2013

Wymogi prawne dla dystrybucji •Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;•Prawo Farmaceutyczne – ostatnia nowelizacja wprowadziła m.in. nowe wymagania dotyczące m.in. dystrybutorów substancji czynnych;•Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (wydawany na podstawie inspekcji przeprowadzanych na wniosek oraz na koszt przedsiębiorcy prowadzącego hurtownię farmaceutyczną); •Dyrektywa 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku w ...
More

Materiał na posiedzenie Komisji Zdrowia dn. 20 marca 2013 r.nt. bezpieczeństwa systemu dystrybucji leków w świetle funkcjonowania ustawy refundacyjnej

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) apeluje do Ministra Zdrowia oraz Parlamentarzystów o uwzględnienie przy najbliższej nowelizacji ustawy refundacyjnej ustalenie marży hurtowej na poziomie 7%. Ustawa refundacyjna zakłada stopniowe obniżanie marży hurtowej z poziomu 9,87 (przed wejściem w życie ustawy refundacyjnej) aż do poziomu zaledwie 5 % w roku 2014. Drastyczne zredukowanie marży zagraża przede wszystkim pacjentom, ograniczając ich dostęp do leków. Już dziś ośmiu na d...
More