O NAS

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) zrzesza polskie firmy zaopatrujące w pełen asortyment wszystkie apteki otwarte jaki i szpitalne

Skupia wiodące polskie firmy zajmujące się hurtową dystrybucją leków, produktów OTC, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Zrzeszone w ZPHF hurtownie pełno- asortymentowe zaopatrują apteki otwarte oraz szpitalne w kraju. Nasi członkowie odpowiadają za ponad 90% zapatrzenia w leki. Organizacja ma za zadanie przede wszystkim współpracę ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi w szeroko rozumianym sektorze ochrony zdrowia oraz reprezentowanie branży we wszystkich istotnych dla jej członków sprawach. Celem Związku jest między innymi propagowanie zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz standardów dystrybucji leków obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.

  • Zapewniając stabilny dostęp do szerokiego asortymentu produktów leczniczych oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo ich dostaw do aptek i szpitali hurtownie pełnozakresowe stanowią kluczowy element bezpieczeństwa lekowego pacjentów w Polsce. Zostało to wprost potwierdzone w krytycznym okresie epidemii COVID-19 w pierwszej połowie 2020 roku.
  • Hurtownie pełnozakresowe, poprzez odroczone terminy płatności, kredytują zakupy wykonywane przez apteki i szpitali. Niska rentowność prowadzonej działalności hurtowej stanowi istotne zagrożenie dla możliwości sprostania przez hurtownie zwiększonym w czasie kryzysu (takiego jak np. epidemia COVID-19) potrzebom kredytowym aptek i szpitali, szczególnie w sytuacji ograniczania działalności kredytowej przez instytucje finansowe. Sytuacja taka stanowi istotne zagrożenie dla możliwości zapewnienia polskim pacjentom dostępności do leków w sytuacjach nadzwyczajnych.
  • Skala, poziom komplikacji i wymagania bezpieczeństwa sanitarno-technicznego prowadzonych operacji powodują, że hurtownie pełnozakresowe są niezastąpionym elementem systemu ochrony zdrowia – żaden inny podmiot aktywny na rynku leków nie ma podobnej skali działania i nie jest w stanie zapewnić choćby porównywalnego zakresu i poziomu obsługi podmiotów służących pacjentom. Hurtownie pełnozakresowe dostarczają ponad 95% liczby wszystkich opakowań leków dostępnych pacjentom w aptekach otwartych oraz 70% w aptekach szpitalnych. Aby wypełnić to zadanie muszą mieć stale w swojej ofercie około 17 tys. różnych produktów (w tym wszystkie leki refundowane oraz leki dostępne za pełną odpłatnością pacjenta), dostarczanych odbiorcom średnio w czasie 2,5h godzin od zamówienia.
  • Niska, 5% marża hurtowa dla leków refundowanych (wobec w ten sam sposób naliczanej marży w wysokości 9,78% sprzed wejścia w życie ustawy refundacyjnej) oraz niski poziom marż realizowanych na pozostałych produktach nie rekompensują rosnących kosztów prowadzenia działalności dystrybucyjnej i nowych wymagań techniczno-organizacyjnych nakładanych na hurtownie farmaceutyczne.
  • Europejski rynek dystrybucji farmaceutycznej podlega konsolidacji przez ponadnarodowe firmy prowadzące dystrybucję leków, wykorzystujące swoją ekonomię skali w krajach, gdzie obniżają się efektywne marże hurtowe i detaliczne. Krajowe hurtownie pełnozakresowe, będące obecnie wciąż własnością polskiego kapitału, w świetle coraz mniej rentownej działalności podstawowej mogą stać się przedmiotem tego ogólnoeuropejskiego trendu, co w konsekwencji może spowodować w przyszłości istotne ograniczenia w możliwości realizacji suwerennej polityki lekowej Państwa.

Association of Polish Pharmaceutical Wholesalers Employers brings together leading companies dealing in the wholesale distribution of drugs. The organization is primarily responsible for working with all organizations and institutions involved in the wider health sector and representing the industry on all relevant matters to its members. Its objective is, inter alia,to promote the principles of Good Distribution Practice and drug distribution standards in force in Poland and the European Union.