O NAS

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych

skupia wiodące w o_nasPolsce firmy zajmujące się hurtową dystrybucją leków. Organizacja ma za zadanie przede wszystkim współpracę ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi w szeroko rozumianym sektorze ochrony zdrowia oraz reprezentowanie branży we wszystkich istotnych dla jej członków sprawach. Celem Związku jest między innymi propagowanie zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz standardów dystrybucji leków obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.

Association of Polish Pharmaceutical Wholesalers Employers brings together leading companies dealing in the wholesale distribution of drugs. The organization is primarily responsible for working with all organizations and institutions involved in the wider health sector and representing the industry on all relevant matters to its members. Its objective is, inter alia,to promote the principles of Good Distribution Practice and drug distribution standards in force in Poland and the European Union.