Władze Związku

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący – Tadeusz Wesołowski
Członkowie Rady – Wiktor Napióra, Bartosz Nowak, Krzysztof Dzięgielewsk

Zarząd Związku
Prezes – Andrzej Stachnik