Raport z rynku leków: PharmaExpert: wyniki lepsze niż rok temu

Rynek farmaceutyczny w listopadzie zanotował sprzedaż na poziomie 2,45 mld zł. Wartość sprzedaży rynku wobec analogicznego okresu 2014 r. wzrosła o 88 mln zł (+3,7%). Natomiast wobec października 2015 r. sprzedaż zmniejszyła się o blisko 248 mln zł (-9,2%). W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wartość sprzedaży wzrosła we wszystkich segmentach leków. Segment leków refundowanych zwiększył się o 40,1 mln zł (+4,6%). Segment leków pełnopłatnych realizowanych na recepty wzrósł o 28,5 ml...
More

Uproszczenie procedur związanych z uznawaniem w Polsce kwalifikacji zawodowych…

Uproszczenie procedur związanych z uznawaniem w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą i wprowadzenie w naszym kraju europejskiej legitymacji zawodowej zakłada projekt ustawy, przyjętej we wtorek (8 grudnia) przez rząd. Certyfikat zastąpi dotychczasową decyzję ws. uznania kwalifikacji zawodowych oraz oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej i będzie ważny 1,5 roku.Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE m...
More