UOKiK: dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji

                      Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zastrzeżenia do planowanego przejęcia hurtowni farmaceutycznej Intra przez Neukę i ocenia, że na pewnym obszarze doszłoby do istotnego ograniczenia konkurencji - poinformowała spółka w komunikacie. "Po przeprowadzeniu planowej transakcji na lokalnym rynku hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek obejmującym obszar położony w promieniu do 110 km od hurtowni Intra zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Odrowąża dojd...
More

NIA: prosimy o uwagi do projektu rozporządzenia ws. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

NIA przekazała do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Jednocześnie Naczelna Izba Aptekarska prosi przesyłanie uwag do 5 maja 2016 roku. W związku z koniecznością dokonania wielu zmian przez przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi w hurtowniach farmaceutycznych celem dostosowania się do wymagań określonych w rozporządzeniu, zdecydowano się przesunąć termin na d...
More